N 1 – Office

Помещението е голямо 14,3m2.
Предназначено е за офис, но също така е и звукозаписна кабина, която обслужва помещение №2. Има пряка видима връзка с него – стъклопакет с добра звуко-изолация.