N 5 – БУНКЕРА

БУНКЕРА – Помещението е голямо 27,7m2. Оборудвано е с централно озвучение, включващо голям микс пулт и две колони. Помещението се дава под наем за репетиции.