N 2 – СТУДИО

Помещението е голямо 27,5m2. Оборудвано е с централно озвучение, включващо две колони и мини пулт, достатъчен да подкара поне четири XLR микрофона. Помещението се дава под наем за репетиции.